คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

20120224_CMX_mood_TINTINGTOOL

เข้าใจในชั่วพริบตา

ชาร์ตแม่สี เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สูงและจำเป็นสำหรับอู่ทำสี โดยจะแสดงให้เห็นความแตกต่างของแม่สีแต่ละตัวให้กับช่างสีแค่เพียงเหลือบมองด้วยสายตา ตารางแสดงการปรับแต่งเฉดสีช่วยให้ช่างสีเลือกแม่สีที่ควรจะเพิ่มหรือลดได้ง่ายยิ่งขึ้น

ชาร์ตแม่สีโครแมกซ์โปร ประกอบไปแผ่นด้วยชิปสีที่พ่นด้วยแม่สีโครแมกซ์โปรโดยเรียงกันตามเฉดของวงจรสี และรหัสแม่สี นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายคุณสมบัติของแม่สีแต่ละตัว เฉดสีที่เห็นในแต่ละมุม พร้อมทั้งรูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ที่แสดงลักษณะและขนาดของเกล็ดอลูมิเนียมแต่ เพื่อการใช้งานที่สะดวกและเข้าใจง่าย

20140321_tintingtools_Cromax-Pro

ชาร์ตแม่สีเซนทาริ เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นมากสำหรับศูนย์ซ่อมตัวถังและสีมาตรฐาน โดยประกอบไปแผ่นด้วยชิปสีที่พ่นด้วยแม่สีเซนทาริที่เรียงกันตามเฉดของวงจรสี และรหัสแม่สี นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายคุณสมบัติของแม่สีแต่ละตัวที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ช่างสีสามารถเลือกแม่สีสำหรับการปรับแต่งเฉดสีได้อย่างถูกต้อง

20140321_tintingtools_Centari
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF