คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

Minimize menu Maximize Cromax

กิจกรรมศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังคุณภาพสูง (HQBS)

  • Print
  • Print page to PDF

ศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังคุณภาพสูง นำคณะบินดูงานที่เกาหลีใต้(24-26 ตุลาคม 2557)

  • ,

  • ,