คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

20120227_CMX_mood_TRAINING2

ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพงานซ่อมสีรถยนต์

โครแมกซ์มีศูนย์ฝึกอบรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก ที่คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านงานซ่อมสีรถยนต์ให้เป็นเลิศ ไม่เพียงแต่เพื่อให้ได้งานซ่อมสีรถยนต์ที่มีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตลาด การวางแผนงาน การบริหารจัดการศูนย์บริการซ่อมสี และตัวถังให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังครอบคลุมไปถึงแง่มุมของความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยนั้น เรามีศูนย์ฝึกอบรมที่ทันสมัยตั้งอยู่ไม่ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ พรั่งพร้อมด้วยวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมซ่อมสี โดยมีบุคคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดเทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาให้ช่างสามารถซ่อมสีรถยนต์ได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

CTC
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF