คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ระบบน้ำโครแมกซ์ โปร
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบเทคนิคในการแก้สีพ่นรถยนต์ระบบน้ำโครแมกซ์ โปร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้งานโปรแกรมในการช่วยผสมสีต่างๆ รวมถึงเครื่องมือค้นหาสูตรสี และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สีสีพ่นรถยนต์ระบบน้ำโครแมกซ์โปร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการผสมสีเบื้องต้นแล้ว หรือช่างผสมสีที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี


ระยะเวลาการอบรม :

3 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF