คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดของการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงทฤษฎีสี หลักการผสมสีและปัจจัยต่างๆในการผสมสี
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงพื้นฐานการผสมสี การขึ้นสูตรสี การคำนวณสูตรสี และแนวทางในการแก้สีเบื้องต้น
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเครื่องมือและโปรแกรมในการช่วยผสมสีต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดเวลาในการทำงานให้สั้นลง

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเป็นช่างผสมสี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)


ระยะเวลาการอบรม :

4 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF