คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

 • Contact
 • Worldwide Close country selector
 • Contact

การอบรมด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังมาตรฐาน

การบริหารจัดการ และการดำเนินงานศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังที่อยู่ในมือคุณ

คำมั่นสัญญาของเราในเรื่องผลกำไรของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังค่อนข้างชัดเจนที่สุดในหลักสูตรบริหารจัดการที่เราเสนอโดยอาศัยความเชื่อของบริษัทที่ว่าความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสำเร็จของคุณ เราได้มอบหลักสูตรที่หลากหลายที่จะช่วยคุณพัฒนาการทำงานในแต่ละวัน และในระยะยาวของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของคุณ  

 • การดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด
 • การตลาดที่ทรงประสิทธิภาพของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง
 • การได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การควบคุมการปฏิบัติงานช่วงที่ปริมาณงานสูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารการเงินที่จำเป็นของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง
 • การบริหารการเงินขั้นสูงของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง
 • การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

การตรวจสอบศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง

หลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการได้มาจากการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง โดยบรรดาเจ้าหน้าที่เทคนิคของโครแมกซ์ ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาหลักสูตร และแนวทางให้คำปรึกษาเรื่องแผนการทำงานที่ดีที่สุด เยี่ยมชมหน้าการให้คำปรึกษาเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการให้คำปรึกษาของเรา 

 • Print
 • Print page to PDF
 • Print page to PDF