คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง  ความรู้พื้นฐาน, องค์ประกอบและประเภทของสี  รวมทั้งหน้าที่ที่สำคัญของสี
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวประเภทต่างๆ  และการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้  เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับพื้นผิวประเภทต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

ช่างเตรียมพื้นผิว หรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการเตรียมพื้นผิว 


ระยะเวลาการอบรม :

3 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

CTC
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF