คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

20120224_CMX_mood_MIXING

หลักสูตรเทคนิคการพ่นซ่อมสีด่วน (Quick Repair Course)

เรียนรู้หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคในการซ่อมสีด่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพิ่มทางเลือกในการทำธุรกิจซ่อมสี

  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF