คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดการฝึกอบรม


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนการซ่อมสีด่วนรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะในการซ่อมสีด่วนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกิจซ่อมสีด่วน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางป้องกัน

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

ช่างพ่นสีที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี หัวหน้างาน ผู้จัดการหรือเจ้าของกิจการที่สนใจธุรกิจซ่อมสีด่วน


ระยะเวลาการอบรม :

2 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

CTC
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF