คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact


20120227_CMX_mood_MGMT-TRAINING-BAT

ผู้นำด้านการผสมสี

การที่จะผสมสีอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดสีที่มีความใกล้เคียงมากที่สุด สำหรับนำไปพ่นเพื่อซ่อมแซมสีที่เสียหายได้อย่างไร้ร่องรอยการซ่อมนั้นจำเป็นต้องอาศัยการอบรมและการฝึกปฏิบัติ บ่อยครั้งที่ศูนย์ซ่อมสีต่างๆไม่มีเวลาหรือวัสดุในการอบรมอย่างเพียงพอ จึงทำให้ต้องใช้วิธีการเรียนรู้จากการทำงานจริง ซึ่งวิธีการที่ขาดประสิทธิภาพเช่นนี้อาจนำไปสู่การต้องแก้ไขงานซ้ำ ซึ่งทำให้เสียเวลามากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น หลักสูตรฝึกอบรมด้านการผสมสีของเราช่วยลดต้นทุนและเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูง 

CTC

  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF