คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

รายละเอียดการฝึกอบรม


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ใช้ในการทำงานซ่อมสี อาทิ ปืนพ่นสีประเภทต่างๆและการเลือกใช้, อินฟาเรด, ห้องอบและห้องพ่นสี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงเทคนิคพื้นฐานการพ่นซ่อมสีอย่างถูกวิธี  ทั้งการพ่นทั้งชิ้นงาน การพ่นสีแบบต่อเนื่อง และการพ่นซ่อมเฉพาะจุด
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข ตลอดจนแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพ่นสี
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการใช้ผลิตภัณฑ์สีระบบโซลเว้นท์อย่างถูกวิธี

คุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม :

ช่างพ่นสี ช่างเตรียมพื้นผิว หรือบุคคลอื่นที่มีความต้องการที่พัฒนาเป็นช่างพ่นสี


ระยะเวลาการอบรม :

3 วัน


จำนวนผู้เข้ารับการอบรม :

ไม่เกิน 8 ท่าน

CTC
  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF