คุณกำลังถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เว็บไซต์เหล่านี้อยู่ในกระบวนการของการปรับปรุงและจะถูกย้ายไปยังเว็บไซต์ โครแมกซ์

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

  • Contact
  • Worldwide Close country selector
  • Contact

20120227_CMX_mood_CTC

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพของคุณ

ศูนย์ฝึกอบรมของโครแมกซ์คือ ศูนย์รวมความรู้ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในทุกๆขั้นตอนของงานซ่อมสีรถยนต์  ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยนวัตกรรมระบบสี เครื่องมือที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ศูนย์ฝึกอบรมของโครแมกซ์ช่วยพัฒนาความสามารถการซ่อมสีรถยนต์ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลลัพธ์การทำงานที่ดีที่สุด

CTC

ในทุกศูนย์ฝึกอบรมของโครแมกซ์ได้จัดหลักสูตรอันหลากหลายซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ทางทฤษฎีในเชิงลึกและความรู้เชิงปฏิบัติตั้งแต่ระบบผลิตภัณฑ์สีใหม่ๆ เทคนิคการใช้ปฏิบัติงานที่ถูกพัฒนาขึ้น ไปจนถึงการเตรียมพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

เราให้ความสำคัญกับปัญหางานซ่อมสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของลูกค้าเท่าๆ กับการให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ภายใต้แบรนด์โครแมกซ์ ศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์พร้อมให้การสนับสนุนทางธุรกิจกับลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของการสัมมนา ตั้งแต่ในเรื่องของการบริหารธุรกิจไปจนถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสนับสนุนทางการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ด้วยการนำเสนอหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับทุกส่วนการดำเนินงานของศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง ศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของลูกค้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรามีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานศูนย์บริการซ่อมสีและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญของเรามีพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่เป็นประจำ ทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานกับวิทยากรท่านอื่นในเครือข่ายเดียวกันของศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าศูนย์ฝึกอบรมในแต่ละแห่งให้การอบรมในมาตรฐานเดียวกัน

ศูนย์ฝึกอบรมโครแมกซ์พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า ได้แก่

  • อุปกรณ์ด้านเทคนิคที่ทันสมัย
  • อาคารที่เพียบพร้อมและทันสมัย
  • ห้องเรียนทีมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบรรยากาศที่เหมาะสมกับการฝึกอบรม
  • ใช้ชิ้นส่วนรถจริงในการฝึกปฏิบัติ

หลักสูตรของเราได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโอกาสในการทดลองใช้อุปกรณ์ใหม่ๆและเทคนิคใหม่ๆ อีกทั้งยังมีเวลาในการแลกเปลี่ยนวิธีการและเคล็ดลับต่างๆ กับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเรา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะพักจากแรงกดดันจากงานในศูนย์บริการซ่อมสี และมุ่งความสนใจไปที่การฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

สัดส่วนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ หากมีความจำเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการดูแลและการสนับสนุนอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้แต่ละคนได้ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ความมุ่งมั่นและทัศนคติเชิงบวกผสมผสานกับความมีชีวิตชีวาในการเรียนการสอน สร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าอบรม

สำหรับลูกค้าที่ต้องการประยุกต์นำเอาความรู้หลังจบหลักสูตรไปใช้ในงานจริง หรือต้องการบุคลากรที่จะช่วยสนับสนุนถึงศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง เจ้าหน้าที่เทคนิคของโครแมกซ์ก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษา และพัฒนาทักษะของคุณ ถึงศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถัง โดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมในศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังของลูกค้า

โครแมกซ์ให้มากกว่าระบบสีคุณภาพสูง แต่ยังให้คำมั่นในการช่วยเหลือลูกค้าในการวางแบบมาตรฐานการทำงานทั้งหมดของธุรกิจคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ และคำปรึกษาทางด้านเทคนิค ขอให้บอกเรา 

Training Jul-Dec2022_TH

หมายเหตุ

● หลักสูตรพื้นฐานการผสมสีเบื้องต้น : เหมาะส้าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การผสมสี หรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องการเสริมพื้นฐานการผสมสีอย่างถูกต้องตามหลักการ

● หลักสูตรการแก้สีระบบโซลเว้นท์ Centari® : เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การผสมสีโซลเว้นท์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยจะมุ่งเน้นเทคนิคการแก้สีระบบโซลเว้นท์ (เซนทาริ®) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

● หลักสูตรการผสมสีและแก้สีระบบน้้า Cromax® Pro : เหมาะส้าหรับผู้ที่มีการใช้สีระบบน้้าที่อู่หรือศูนย์ โดยผู้เข้าอบรมควรจะมีประสบการณ์การผสมสีโซลเว้นท์ หรือสีระบบน้้าอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นหลักการการผสม และการแก้สีระบบน้้า

  • Print
  • Print page to PDF
  • Print page to PDF